Twee afdelingen van de Kessler Stichting, Viljoen en Tichelaar, bieden beschermd wonen. Hier kunnen mensen voor langere tijd terecht, wanneer duidelijk is dat zelfstandig wonen nog een stap te ver is.

De Kessler Stichting biedt hen een beschermende woonomgeving en professionele begeleiding naar een zelfstandiger bestaan, middels onze methodiek competentiegericht begeleiden.

De afdeling Viljoen biedt plaats aan 25 cliënten. Zij hebben, naast een eigen kamer met douche en toilet, een gemeenschappelijke woon/eetkamer. In Viljoen wonen cliënten in een kleine groep van acht of negen personen en runnen zij met elkaar een huishouden. Er is een individueel programma met onder meer dagbesteding en ontspanningsactiviteiten. De cliënten hebben vaak naast een psychiatrische aandoening ook problemen op verschillende levensgebieden, zoals verslaving(en), sociale stoornissen en/of ervaringen van een lange periode van dakloosheid.

In Tichelaar wonen 50 bewoners in een beschermende woonomgeving. Daarnaast woont een aantal cliënten zelfstandig met begeleiding naast het pand. Zij runnen nagenoeg zelfstandig het huishouden en worden hierbij ondersteund. Praktisch alle bewoners hebben (ernstige) psychiatrische problematiek en kunnen zichzelf daarmee redden mits er een veilige, gestructureerde woonomgeving is met deskundige begeleiding. Tichelaar staat in het centrum van Den Haag, aan de Toussaintkade en is gehuisvest in een voormalig klooster.

Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen hebben cliënten een beschikking Beschermd Wonen van de gemeente nodig. Meer informatie voor cliënten over het verrichten van een aanvraag, leest u hier.

 

Contact BW

Intake & advies

070 - 8 500 588
intake@kesslerstichting.nl

Tichelaar
Toussaintkade 43
2513 CL Den Haag
070 - 8 500 500


tichelaar folder

Viljoen

Viljoenstraat 123
2572 PC Den Haag
070 - 8 500 500

viljoen folder