button fusiepagina

Forensische zorg

De Kessler Stichting is gecontracteerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het leveren van forensische zorg. 

Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychisch/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd en bij wie het risico hoog is dat zij opnieuw een strafbaar feit gaan plegen. Cliënten die onder reclasseringstoezicht staan en dak- of thuisloos zijn, kunnen door de reclassering bij de Kessler Stichting worden geplaatst voor een verblijf in de kortdurende opvang (aantal plekken op de Zamenhof) of bij Beschermd Wonen (aantal plekken op Toussaint). Daarnaast kunnen wij ook forensische begeleiding bij cliënten thuis leveren. Dit doen wij vanuit ons forensisch expertteam van Bereik in de Wijk. Bereik in de Wijk is een onderdeel van de Kessler Stichting en helpt mensen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daar waar nodig: in de wijk.

Doel forensische zorg
Het doel van forensische zorg is het stabiliseren van de persoonlijke situatie van de cliënt en daarmee het voorkomen van recidive. Dat wil zeggen dat men de kans dat iemand na forensische zorg opnieuw een strafbare handeling pleegt wil verkleinen. Dit wordt bij de Kessler Stichting gedaan door cliënten te begeleiden en ondersteunen vanuit de CGB (competentie gericht begeleiden) methodiek. Daarbij werken we met deskundige medewerkers op het gebied van forensische zorg samen met de cliënt en de reclassering/toezichthouder aan zijn toekomstperspectief.

Lees hier het Kwaliteitsverslag 2022 Forensische Zorg.

Wij gebruiken cookies

De Kessler Stichting gebruikt cookies op deze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.