button fusiepagina

Forensische zorg

Staat u onder reclasseringstoezicht en heeft u ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld bij het vinden van een plek om te wonen, werk en inkomen of hulp bij schulden?

De begeleiders van de Kessler Stichting ondersteunen u graag.

Waarom bij de Kessler Stichting?
De Kessler Stichting heeft een expertteam Forensische Zorg. De begeleiders van dit team hebben specifieke kennis van forensische begeleiding. Als u zich laat begeleiden door de Kessler Stichting ervaart u het voordeel dat de stichting veel in huis heeft, zoals schuldhulp, opvang, beschermd- en begeleid wonen of dagbesteding. Dat zorgt ervoor dat we snel in contact kunnen komen met de juiste afdeling. Ook buiten de Kessler Stichting weten de ervaren begeleiders de weg en hebben ze nauwe contacten met organisaties om u verder te helpen. 

Hoe gaat het in zijn werk?
U geeft zelf aan waar u aan wilt werken of wat u wilt leren. Uw doelen worden samengevat in uw trajectplan. De begeleiders werken samen met u aan deze doelen. Vaak heel praktisch, ze leren u bijvoorbeeld te budgetteren of helpen u bij het openen van uw post.

Bent u dak- of thuisloos?
Als u dak- en thuisloos bent, dan kunt u door uw toezichthouder aangemeld worden voor één van onze opvangafdelingen of op één van de twee afdelingen voor Beschermd Wonen

Heeft u een woning?
Woont u zelfstandig? Dan kunnen wij u vanuit de afdeling Bereik in de Wijk thuisbegeleiding aanbieden of u komt langs bij de Kessler Stichting. Bereik in de Wijk is een onderdeel van de Kessler Stichting en helpt mensen om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Informatie voor verwijzers
De Kessler Stichting heeft een ervaren expertteam Forensische Zorg. Ze zijn het vaste gezicht voor reclasseringsorganisaties. Het team bestaat uit vaste begeleiders. De Kessler Stichting is voor Forensische Zorg gecontracteerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het voordeel van Forensische Zorg via de Kessler Stichting is de snelle toegang en dat we opvang en diverse ondersteuning bieden. We bieden opvang, (verzorgd) beschermd- en begeleid wonen, ambulante begeleiding, schuldhulp en dagbesteding.

We hebben onze processen zo geregeld dat we geen wachtlijsten hanteren. Dit omdat we het belangrijk vinden dat cliënten snel stabiliseren.

De cliënt krijgt twee begeleiders die hem of haar helpen bij de onderwerpen waaraan de persoon wilt werken of wilt leren. Dat doen we volgens de methodiek Competentiegericht begeleiden. Dat wil zeggen dat we de aanwezige competenties van onze cliënten benadrukken. Cliënten leren voor welke taken ze staan en wat ervoor nodig is om met deze taken om te gaan. We werken al enkele jaren met deze methodiek en zien goede vooruitgang bij de cliënten.

Wilt u iemand aanmelden of meer informatie. Neem dan contact op met de afdeling Intake via 070 – 8500 588.

 

 

Wij gebruiken cookies

De Kessler Stichting gebruikt cookies op deze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.