button fusiepagina

Beschermd zelfstandig wonen

Wilt u graag op uzelf gaan wonen? De Kessler Stichting heeft drie woonvoorzieningen voor Beschermd zelfstandig wonen.

Deze voorzieningen voor Beschermd zelfstandig wonen zijn bedoeld voor mensen die nog niet op eigen kracht zelfstandig kunnen wonen. Eén voorziening is specifiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Beschermd zelfstandig wonen is de laatste stap naar zelfstandig wonen. De locaties voor Beschermd zelfstandig wonen zijn doorstroomvoorzieningen voor cliënten van de Kessler Stichting. 

De locaties
De locaties voor Beschermd zelfstandig wonen zijn gesitueerd in het Zeeheldenkwartier, Transvaal en in het centrum. De woonvoorziening in Transvaal is specifiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking. In elke woonvoorziening wonen ongeveer vijf tot zeven mensen. Iedereen heeft een eigen kamer. Verder delen de cliënten een eetkamer, keuken, toilet en badkamer met elkaar. Alle woonvoorzieningen van de Kessler Stichting zijn droge voorzieningen, dat betekent dat gebruik van middelen in de locaties niet is toegestaan.

Hoe gaat het in zijn werk?
Voor tenminste één jaar huren de cliënten de woonruimte van de Kessler Stichting of van een woningbouwvereniging. Samen met begeleiders bekijken we wat u wilt leren en verbeteren. Dit met als doel om uw leven weer zelfstandig te kunnen leiden. Er is dag en nacht altijd iemand van de begeleiding telefonisch bereikbaar. Doordeweeks zijn de begeleiders een aantal uur op uw woonlocatie aanwezig.

Ondersteuning
U krijgt ondersteuning van een eigen begeleider, een medewerker van de afdeling Bereik in de Wijk. Samen met de begeleider stelt u een persoonlijk plan op en werkt u aan de onderwerpen uit dat plan. Daarnaast worden begeleidingsgesprekken gehouden, deze zijn op de woonlocatie of bij Bereik in de Wijk. De begeleider en u bekijken samen wat u kunt leren of verbeteren, zoals het huis schoonhouden, boodschappen doen en koken. De ondersteuning is gericht op het weer zelfstandig kunnen leiden van het leven.

Hoe komt u in aanmerking?
Bent u cliënt bij de Kessler Stichting en verblijft u in de Noodopvang of Kortdurende opvang? Dan kunt u mogelijk doorstromen naar één van de woonvoorzieningen voor Beschermd zelfstandig wonen. Neem contact op met uw begeleider om uw mogelijkheden voor Beschermd zelfstandig wonen te bespreken. Bent u nog geen cliënt van de Kessler Stichting, laat uw begeleider dan contact opnemen met de afdeling Intake via 070 – 8 500 500. Onze intakers helpen u graag verder.

Bereik in de Wijk
Het team Bereik in de Wijk is een onderdeel van de Kessler Stichting. Het is een ambulant team dat ondersteuning biedt aan cliënten vanaf 18 jaar in de regio Den Haag om zelfstandig te (kunnen) blijven wonen. De medewerkers kennen de wijk en de voorzieningen en werken samen met andere organisaties om snel hulp in te kunnen zetten. De medewerkers hebben kennis van veel zaken, zoals huisvesting, justitie, (forensische) zorg, verstandelijke beperkingen, psychiatrie, eenzaamheid, verslavingen en schulden.

Informatie voor verwijzers
Cliënten van de Noodopvang of Kortdurende opvang kunnen doorstromen naar Beschermd zelfstandig wonen. Heeft u een nieuwe cliënt met interesse voor Beschermd zelfstandig wonen, neem dan contact op met de afdeling Intake via 070 – 8 500 500 om de mogelijkheden te bespreken.
Wij gebruiken cookies

De Kessler Stichting gebruikt cookies op deze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.