button fusiepagina
Eerste multidisciplinair overleg gestart

Eerste multidisciplinair overleg gestart

Op 16 september startte het eerste officiële MDO (multidisciplinair overleg) nieuwe stijl voor cliënten in de noodopvang.

De problematiek van de cliënten wordt bij instroom op de noodopvang met een multidisciplinaire screening in kaart gebracht. Door middel van een MDO kunnen cliënten op een efficiënte wijze naar passende opvang, zorg en begeleiding worden toegeleid.

In het eerste wekelijkse MDO werden twaalf cliënten besproken met de straatdokter, wijkverpleegkundige, verpleegkundig specialist van het TOP-team, ggz-specialist, trajectcoördinator en trajectregisseur van de noodopvang, regisseurs van de dagopvang, casemanagers van het daklozenloket en consulent op gebied van LVB. Er werden afspraken gemaakt over de inzet van passende zorg met de focus op uitstroom naar zelfstandig wonen of vervolgopvang.

De Kessler Stichting heeft met het Leger des Heils het initiatief genomen om te komen tot een MDO door gebruik te maken van stimuleringsregeling MWA die eind 2018 door de gemeente is toegekend. In 2019 is de werkwijze van het MDO in samenwerking met ketenpartners ontwikkeld en getest in de praktijk.

De volgende organisaties sluiten aan bij het MDO:
• Daklozenloket
• Haagse Straatdokter (SHG)
• Leger des Heils
• Kessler Stichting
• Parnassia
• Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
• MEE Zuid-Holland Noord

Wij gebruiken cookies

De Kessler Stichting gebruikt cookies op deze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.