button fusiepagina

Kessler Stichting steunt pleidooi politieke jongerenorganisaties

Het is niet uit te leggen dat bijna 40.000 mensen in Nederland leven zonder een dak boven hun hoofd. Dat schrijven negen politieke jongerenorganisaties in een open brief aan de landelijke lijsttrekkers van de politieke partijen. De brief is medeondertekend door 50 wethouders en een negental maatschappelijke organisaties, waarvan de Kessler Stichting er een is. Bram Schinkelshoek, directeur/bestuurder van de Kessler Stichting: “Deze oproep van politieke jongerenorganisaties aan de landelijke lijsttrekkers is hartstikke goed. Wij ondersteunen hun pleidooi om straks in de coalitieonderhandelingen de belangen van de groeiende groep mensen zonder dak boven het hoofd expliciet mee te nemen.”

Stijging van de aantallen in steeds diversere groepen
In de brief aan de lijsttrekkers schrijven de jongerenorganisaties onder andere: “Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte en een mensenrecht, verankerd in de grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Tussen 2009 en 2019 is het aantal dak- en thuisloze mensen meer dan verdubbeld. Namelijk van 17.300 naar 39.300 mensen. Het aantal jongeren hierin is zelfs verdrievoudigd. Bovendien is er een hele nieuwe groep ontstaan: ‘de werkende dakloze’. Het lukt hen simpelweg niet om een woning te vinden, terwijl ze wél een inkomen hebben en geen complexe psychische of verslavingsproblematiek. Dit laat zien dat iedereen dakloos kan worden. En dat ligt niet aan henzelf, maar aan het gebrek aan voldoende, betaalbare woningen in Nederland.”

Voorgestelde oplossingen
In de brief wordt naast de problematiek ook een zestal oplossingen gepresenteerd, waaronder het Housing First-principe. Dat houdt in dat voor mensen die naast dakloosheid ook andere problemen hebben een huis de eerste voorwaarde wordt in een traject van zorg en begeleiding op weg naar herstel. Ook pleiten ze voor meer capaciteit in doorstroomvoorzieningen en het vergroten van het aanbod aan sociale woningen.

De petitie vind je hier.
Wij gebruiken cookies

De Kessler Stichting gebruikt cookies op deze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.