button fusiepagina

HOI! richt Nieuw straatteam op

Het samenwerkingsverband Haagse Opvang Instellingen, HOI!, heeft een straatteam opgericht om daklozen met meervoudige problematiek op te sporen en hulp te bieden.  

Het samenwerkingsverband van de Kessler Stichting, LIMOR en het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag moet er met verschillende partners voor zorgen dat het aantal daklozen met psychiatrische en/of sociale problemen in kaart wordt gebracht en dat de leefomstandigheden verbeteren. Aanleiding voor de oprichting van het straatteam is de stijging van het aantal daklozen in Den Haag. Met deze stijging kwamen er ook verschillende signalen vanuit de dag- en nachtopvang dat er nog veel mensen buiten slapen die geen hulp (willen) ontvangen. Hierdoor is er grote kans op verwaarlozing, verslechtering van de gezondheid of overlastgevend gedrag voor de omgeving.

Het straatteam gaat vanaf maandag 9 januari 2017 dagelijks actief op zoek naar verblijfplaatsen van daklozen met zorgmijdend gedrag. Vaak hebben deze daklozen problemen op meerdere levensgebieden, zoals verwardheid, verslaving, uitzichtloze schulden, leven in een isolement en bijzonder afhoudend en wantrouwend gedrag naar de hulpverlening. Door het maken van contact probeert het team het vertrouwen van deze mensen te winnen en een relatie op te bouwen, met hierdoor hopelijk een toeleiding naar reguliere hulpverlening. 

Wij gebruiken cookies

De Kessler Stichting gebruikt cookies op deze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.