De Kessler Stichting is een maatschappelijke zorg- en opvangorganisatie met een grote ambitie: sociaal kwetsbare mensen de beste begeleiding, zorg en opvang bieden. Voor onze Noodopvang bij de Zamenhof zijn wij op zoek naar trajectondersteuners.

Noodopvang
De noodopvang Zamenhof is een innovatieve startende 24-uurs opvang voor 34 cliënten boven de 18 jaar. Op deze locatie verblijven cliënten met een lichtverstandelijke beperking (lvb) en cliënten met een hoog zelfredzaamheidsprofiel. Het Daklozenloket screent vooraf de cliënten die voor deze noodopvang in aanmerking komen. Het doel van opvang van cliënten met en zonder lvb is het aanleren van woonvaardigheden. De woonvaardigheden worden aangeleerd door de directe begeleiding en door cliënten onderling. Het team bestaat uit een trajectcoördinator, -regisseur en -ondersteuners. De geboden begeleiding is gericht op het verbeteren van de persoonlijke situatie, het aanleren van woonvaardigheden en het vinden van passende vervolghuisvesting. Het streven is om 1 juni 2019 de eerste cliënten in te laten stromen.

De functie
De functie van trajectcoördinator/-regisseur is een gecombineerde functie. Waarbij je voor 22 uur taken als coördinator uitvoert en voor 10 uur taken als regisseur.

Trajectcoördinator
Als trajectcoördinator maak jij het verschil door het beste uit het team te halen. Je biedt het team ondersteuning op kwaliteit van zorg en de uitvoering van de ondersteuningsplannen. Ook richt je je op de wijze waarop je collega's hun vak inhoudelijk vervullen. De trajectcoördinator maakt deel uit van een zelfstandig team dat op resultaten wordt aangestuurd door de manager primair proces. Je fungeert als rolmodel als het gaat om competentiegericht begeleiden.

Trajectregisseur
Als trajectregisseur maak je het verschil door de complexe problematiek op de verschillende leefgebieden in kaart te brengen samen met cliënt, betrokken begeleiders en ketenpartners. Jouw bijdrage is gericht op het verbeteren van de  persoonlijke situatie van je cliënt door haalbare en concrete doelen af te spreken. Samen met de cliënt stel je het ondersteuningsplan op. Je belegt concrete acties bij de trajectondersteuner en voert zelf ook motiverende gesprekken. Je monitort de voortgang van de acties uit het plan en stelt waar nodig bij. Je werkt nauw samen met trajectondersteuners en maakt deel uit van een zelfstandig team. Dit team wordt op resultaten aangestuurd door de manager primair proces.

Wat bieden wij
Een interessante functie in een betrokken organisatie met gedreven collega’s. De communicatie binnen de Kessler Stichting gaat vlot en is open. We verwelkomen iedere nieuwe medewerker met een compleet introductieprogramma met trainingen. Collega’s die met cliënten werken worden in de methodiek Competentiegericht Begeleiden getraind en geschoold. De functie trajectcoördinator is ingeschaald in schaal 8 (Cao Sociaal Werk, max. €3624,-) en de functie trajectregisseur is ingeschaald in schaal 7 (Cao Sociaal Werk, max. €3277,-). Uitruilmogelijkheden van arbeidsvoorwaarden vanuit je individueel keuzebudget (18% van je bruto jaarsalaris) en opbouw van een eigen loopbaanbudget (1,5% van je brutosalaris) zijn een onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket.

Sollicitatieprocedure
Ben je enthousiast over de functie en denk je aan het profiel en de eisen te voldoen? We ontvangen je brief en cv graag voor 18 april 2019. Klik hier om te solliciteren.

De procedure ziet er als volgt uit: op 19 april hoor je of je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en op 23 of 25 april zal het sollicitatiegesprek plaatsvinden. Als hier een positief advies uitkomt vindt op 29 april het indiensttredingsgesprek plaats. Voor meer informatie over deze functie kan je telefonisch contact opnemen met P&O via 070 – 8500 520.

Over werken

Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
sollicitatie@kesslerstichting.nl

Een onderdeel van de selectie is het verkrijgen van een VOG en de controle of toekomstige medewerkers niet zijn opgenomen in het waarschuwingsregister.