We hebben een aantal jaar geleden een methodiek ontwikkeld voor het begeleiden van mensen in de maatschappelijk opvang: competentiegericht begeleiden.

Kortgezegd is deze methodiek gericht op de aansluiting bij de aanwezige competenties van de cliënt en probeert die te versterken.

Competentiegericht begeleiden is een begeleidingsmethodiek die gericht is op het uitbreiden van vaardigheidsrepertoire van de cliënt. Aan competentievergroting ligt een model ten grondslag dat teruggrijpt op de ontwikkelingspsychologie en leertheorieën; het competentiemodel. Inzicht in het competentiemodel helpt begeleiders en cliënten bij het formuleren van doelen op het niveau van vaardigheden en levert een positieve bijdrage in het slagen van de doelen in een begeleidingstraject.

Uitgangspunten van het competentiegericht begeleiden:

  • Aansluiten bij de eigen krachten van de cliënt en proberen deze te activeren bij het realiseren van doelen;
  • Prioriteit geven aan het functioneren in het dagelijks leven;
  • Gericht zijn op zo zelfstandig mogelijk functioneren;
  • Accent leggen op het creëren van nieuwe mogelijkheden;
  • Samen opbouwen en activeren van een steunend netwerk;
  • Behoeften, wensen, grenzen en normen van de cliënt horen en serieus nemen.

Over CGB

Methodeboek
Dit boek is te bestellen via deze link.

Competentiegericht begeleiden van kwetsbare mensen.

Boek CGB

 

 

Wij gebruiken cookies

De Kessler Stichting gebruikt cookies op deze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.