Wij beschikken over twee afdelingen voor kortdurende opvang. Cliënten kunnen worden opgevangen voor maximaal zes maanden. Voor jongeren (18 tot 30 jaar) betreft dit de locatie De la Rey. Voor volwassenen is er de locatie Zamenhof.

Zorg & Wonen is een speciale verpleeghuisafdeling voor mensen met een gecombineerde zorgvraag. Voor hen is de realiteit van de dag dat er naast hun broze psychische en sociale toestand ook problemen zijn met de lichamelijke gezondheid.

De Soepbus is er voor mensen die op straat leven. Dagelijks kunnen mensen terecht voor soep, brood, fruit en drinken maar ook voor informatie of een praatje.  

Cliënten die lichamelijk ziek zijn en gebruik maken van de Noodopvang, kunnen tijdelijk worden opgevangen op één van onze ziekenboegbedden.

Kent u iemand waarbij de problemen zich opstapelen zoals schulden, armoede, ziekte, adminstratie of huishouden en biedt de omgeving onvoldoende hulp of ondersteuning?

Heeft uw cliënt een indicatie voor dagbesteding en zoekt u iets dat bij hem of haar past?

Wij bieden forensische begeleiding en zijn hiervoor gecontracteerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Twee locaties van de Kessler Stichting, Viljoen en Toussaint, bieden beschermd wonen. Hier kunnen mensen voor langere tijd terecht, wanneer duidelijk is dat zelfstandig wonen een stap te ver is.