Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op de website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, behoren in eigendom toe aan de Kessler Stichting. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de Kessler Stichting de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Informatie

Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
info@kesslerstichting.nl

Intake & advies
070 - 8 500 588
intake@kesslerstichting.nl