Wij bieden forensische begeleiding en zijn hiervoor gecontracteerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Cliënten die onder reclasseringstoezicht staan en dak- of thuisloos zijn, kunnen door de reclassering bij ons worden geplaatst voor een kort verblijf in de opvang of bij Beschermd Wonen. Ook kunnen wij forensische begeleiding bij cliënten thuis leveren. Dit doen wij vanuit onze teams van Bereik in de Wijk. Bereik in de Wijk is een onderdeel van de Kessler Stichting en helpt mensen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daar waar nodig: in de wijk.

In de regio wordt samengewerkt met Reclassering Nederland, met het Leger des Heils Reclassering en met Palier. Samen met de reclasseringswerkers werken we aan stabilisering van de persoonlijke situatie met als doel de kans op recidive te verkleinen.

 

Contact FZ

Kessler Stichting
Intake & advies
070 - 8 500 588
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500


 bereikv150px