Update 20 augustus
Tot nu toe kunnen we gelukkig melden dat er geen coronabesmettingen zijn van cliënten en medewerkers bij de Kessler Stichting. Wij bedanken onze medewerkers en cliënten voor het zeer flexibel en alert meebewegen met alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Het crisisbeheersteam is uiteraard nog steeds actief. Ondertussen is het draaiboek al meerdere keren aangepast aan de meest recente ontwikkelingen en richtlijnen van het RIVM en de GGD. De uitdaging voor de komende maanden, waarin een tweede golf voorspeld wordt, is ons vast te houden aan de preventieve maatregelen en vol te houden. Wij hebben hier alle vertrouwen in. 

Noodopvang

We hebben – naast de andere voorzieningen - drie Noodopvang locaties. In totaal zijn dat 232 plekken voor mensen die bij elkaar in slaapzalen verblijven. De gemeente heeft samen met ons, het Leger des Heils en het Rode Kruis twee extra opvanglocaties geopend om het risico op verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Beide locaties bieden 24 uurs opvang. Wie nu al gezondheidsklachten heeft wordt apart opgevangen. Wie net dakloos is geworden en nog geen contact heeft gehad met het Daklozenloket, kan zich bij dit loket melden.

Eind juni is de ADO locatie, groepsopvang voor dak- en thuisloze cliënten met coronabesmetting, geopend voor één client afkomstig van een andere zorgaanbieder. Binnen een paar uur was de locatie operationeel en hebben we de cliënt tijdelijk kunnen opvangen. De cliënt is gelukkig goed hersteld, de locatie is inmiddels weer gesloten. De ervaringen na deze openstelling zijn met alle betrokkenen op initiatief van de Kessler Stichting geëvalueerd. In verband met de afspraken tussen ADO en de gemeente wordt op dit moment de cohortopvang verhuisd naar locatie Leidschenveen. Tot 1 september worden de cliënten tijdelijk elders geplaatst via de GGD. 

Verpleeghuiszorg

Onze verpleeghuisafdeling Zorg en Wonen heeft, net als alle organisaties in de verpleeghuissector, van doen met een extra kwetsbare doelgroep. Bij onze locaties voor Beschermd Wonen (Tichelaar en Viljoen) zien we bewoners met bijna een gelijke mate van kwetsbaarheid. Om die reden volgen we bij deze drie locaties voor langdurige zorg de scherpere maatregelen voor de verpleeghuiszorg.

Verdere maatregelen:

Contacten verminderen
De gemeenschappelijke ruimtes zijn zo ingericht dat mensen op gepaste afstand van elkaar kunnen zitten. We houden ons personeelsrestaurant vooralsnog gesloten. In deze tijd van afstand bewaren is ontmoeten en verbinden tegelijkertijd ook een noodzaak. Wij organiseren dan ook wekelijks evenementen en activiteiten voor onze cliënten, waarbij op gepaste afstand met veel enthousiasme aan wordt deelgenomen. 

De medewerkers
Alle medewerkers bij de Kessler Stichting doen enorm belangrijk werk. Uiteraard de mensen die in de teams werken, maar ook de mensen met kantoorfuncties. We kunnen en gaan elkaar helpen en doen een beroep op ieders inzet, creativiteit en gezond verstand. We houden bij wie klachten heeft (zowel cliënten als medewerkers) en volgen dat nauwlettend. We volgen de geldende richtlijnen voor medewerkers in de zorg. 

De open dag voor potentiële nieuwe medewerkers is druk bezocht en wij blijven met gepaste afstand doorgaan met werving & selectie. Ook de trainingen en werkoverleggen zijn weer van start gegaan met kleinere groepen. Binnen de beperkingen zijn we continu op zoek naar de mogelijkheden, zodat we ons werk kunnen blijven doen op het kwaliteitsniveau dat we gewend zijn.

Voor onze cliënten
Ons uitgangspunt is de zorg en dienstverlening door te laten gaan waar dat kan, noodzakelijk is en verantwoord is. We blijven cliënten opnemen, dagbestedingslocaties zijn aangepast en weer opgestart en cliënten ontvangen weer de nodige begeleiding thuis. Vanzelfsprekend zetten we ons in voor een goede basiszorg voor onze cliënten. Cliënten op onze verblijfsvoorzieningen mogen onder strikte voorwaarden weer bezoek ontvangen. Als we te maken krijgen met zieke cliënten, dan verblijven ze in quarantaine.

Voor leveranciers en bezoekers
Cliënten mogen weer vaste bezoekers ontvangen op locatie, in goed overleg met de afdeling en verspreid over de week. Verder gaat het reguliere werk, waarbij aanwezigheid van ketenpartners en leveranciers noodzakelijk is, weer door met gepaste maatregelen. Wij vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen dat zij enkel op locatie komen als zij en hun naaste contacten volledig klachtenvrij zijn. 

Vragen?
Vragen, tips of opmerkingen? Bel met 070-8500512 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Informatie

Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
info@kesslerstichting.nl

Intake & advies
070 - 8 500 588
intake@kesslerstichting.nl