button fusiepagina
Een foto van Bram Schinkelshoek en Noek van Bakel
Foto: Links Bram van Schinkelshoek, directeur/bestuurder bij de Kessler Stichting, rechts Noek van Bakel, directeur bij Parnassia. Zij tonen de samenwerkingsovereenkomst voor het levensgrote portret van een dakloze man, dat gemaakt is door Iris Frederix en bij de Kessler Stichting hangt. (Foto: Henriette Guest)

Parnassia en de Kessler Stichting bekrachtigen samenwerking

 

Parnassia en de Kessler Stichting hebben hun samenwerking bekrachtigd. De aanleiding daarvoor is de invoering van de Wet langdurige zorg Geestelijke Gezondheidszorg (Wlz GGZ) per 1 januari dit jaar. Door de invoering kunnen mensen die langdurige intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben gebruik maken van de Wlz. Dit maakt meer passende zorg mogelijk, die bovendien langdurig geboden kan worden.

 

De afgelopen 5 jaar viel de groep mensen met langdurige chronische psychiatrische problematiek onder de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Zorgverzekeringswet. Toegang tot de Wlz betekent dat deze mensen zeker zijn van samenhangende zorg voor de lange termijn. Indicatiestelling gebeurt voortaan eenmalig door het CIZ. Er hoeft niet iedere paar jaar opnieuw te worden aangetoond dat intensieve geestelijke gezondheidszorg en bijbehorend verblijf en begeleiding nodig is. De wet zorgt ook voor meer financiële middelen om goede zorg te bieden.

Kwaliteitsslag
In Nederland zijn er volgens schatting van het ministerie van VWS zo’n 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Zo’n 80 % van de huidige beschermd wonen cliënten van de Kessler Stichting heeft deze intensieve, langdurige geestelijke gezondheidszorg nodig. Deze cliënten kunnen terecht in twee beschermd wonen locaties van de Kessler Stichting, Viljoen en Toussaint. Parnassia biedt daar behandeling vanuit het GGZ wijkteam.

Bram Schinkelshoek, directeur/bestuurder bij de Kessler Stichting: "Onze groeiende groep cliënten heeft op meerdere vlakken problemen, er is naast psychische- vaak ook verslavings- of andere problematiek. De samenwerking met Parnassia is voor alle cliënten binnen de Kessler Stichting steeds belangrijker.” De nieuwe wet maakt een nauwere samenwerking mogelijk waardoor de kwaliteit van deze intensieve zorg kan toenemen. Noek van Bakel, directeur bij Parnassia: "We zien de Kessler Stichting als een belangrijke partner in de goede zorg voor mensen in kwetsbare posities."

Wij gebruiken cookies

De Kessler Stichting gebruikt cookies op deze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.