button fusiepagina

Novicare gaat medische zorg bieden op verpleegafdeling Kessler Stichting 

De Kessler Stichting gaat voor de medische zorg op haar verpleeghuisafdeling Zorg & Wonen per 1 mei samenwerken met Novicare. De samenwerking met WZH stopt. 

Novicare is een organisatie die (para)medische zorg organiseert, 24 uur per dag, 7 dagen per week. De multidisciplinaire teams van Novicare ondersteunen zorgorganisaties bij de invulling van specialistische behandelzorg aan kwetsbare mensen. Novicare kan de Kessler Stichting brede ondersteuning bieden in de behandeling van patiënten met een WLz-indicatie. Behalve een specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist bestaat het team van Novicare uit een psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in chronisch complexe zorgvragen.

Expertise 
Bram Schinkelshoek, directeur Kessler Stichting: “De Kessler Stichting was in 1996 de eerste organisatie die verpleeghuiszorg ging bieden aan dak- en thuislozen. Dit is nog steeds nodig omdat reguliere verpleeghuizen vaak niet goed kunnen omgaan met de uitdagingen die het behandelen en verplegen van mensen die ‘anders’ in het leven staan, nu eenmaal vraagt. Het is onze expertise en daarbij maken we graag gebruik van partners die ook deze expertise hebben of willen ontwikkelen. Zo blijft er een passend aanbod van verpleeghuiszorg in de regio voor een groep mensen die niet zo ‘past’ in een regulier verpleeghuis.”

Jet Wiechers, directeur Novicare: “De behandelaren worden onderdeel van de visie en organisatie van de Kessler Stichting, maar maken ook deel uit van onze landelijke vakgroepen. Daar wisselen zij kennis uit rondom deze specifieke doelgroep met collega’s die bijvoorbeeld bij het Leger des Heils werkzaam zijn. Ook hebben we experts zoals artsen verstandelijk gehandicapten die zonodig betrokken kunnen worden. Zo kunnen wij de Kessler Stichting helpen om ook dak- en thuislozen goede zorg en behandeling te bieden.”

Wij gebruiken cookies

De Kessler Stichting gebruikt cookies op deze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.