Voor ons team Dagbesteding zijn wij op zoek naar een trajectregisseur voor 24-28 uur per week.


Afdeling
Het team Dagbesteding biedt arbeidsmatige dagbesteding via diverse werkprojecten. Deelname hieraan ondersteunt cliënten bij het behouden en verder ontwikkelen van hun vaardigheden en het bereiken van hun persoonlijke doelen. Cliënten van de Kessler Stichting hebben vaak nog een beperkte (sociale) zelfredzaamheid en doorgaans ontbreekt een structurele, zinvolle daginvulling. Het doel van de dagbestedingsactiviteiten is het bieden van dagstructuur en het vergroten van perspectief aan de hand van trainingen, leerwerktrajecten en activeringsactiviteiten. Er wordt samen met de cliënt gewerkt aan persoonlijke doelen op het gebied van daginvulling, dagbesteding, participatie en (vrijwilligers)werk. Dit gebeurt aan de hand van een trajectplan en de methodiek Competentiegericht Begeleiden.

Het team en het aanbod zijn in ontwikkeling en wil een zo groot mogelijke professionele meerwaarde bieden voor cliënten. Het team bestaat uit een coördinator en medewerkers dagbesteding. De functie van trajectregisseur is nieuw in het team en in eerste instantie voor de duur van een jaar.

Trajectregisseur
Als trajectregisseur maak je het verschil door de behoefte, wensen en capaciteiten op het leefgebied dagbesteding, vrije tijd en werk in kaart te brengen samen met de cliënt. En vervolgens afspraken te maken op basis van de beschikbare mogelijkheden in het aanbod binnen en buiten de Kessler Stichting. Indien nodig vraag je een maatwerkarrangement  (MWA) voor dagbesteding (Wmo) aan. Hiervoor betrek je relevante anderen zoals medewerker dagbesteding, de trajectregisseur van de verblijfsafdeling en ketenpartners op het gebied van dagbesteding, participatie en werk. Jouw bijdrage is gericht op het verbeteren van de  persoonlijke situatie van je cliënt door haalbare en concrete doelen af te spreken op het resultaatgebied dagbesteding. Samen met de cliënt stel je het ondersteuningsplan op. Je belegt concrete acties bij de medewerkers dagbesteding of externe onderaannemers  en voert zelf ook motiverende gesprekken. Je monitort de voortgang van de acties uit het plan en stelt waar nodig bij. Je werkt nauw samen met de medewerkers dagbesteding en maakt deel uit van een zelfstandig  team. Dit team wordt op resultaten aangestuurd door de manager primair proces.   

We vragen
Afgeronde HBO opleiding (SPH,  MWD of aanverwant c.q. vergelijkbaar aangevuld met relevante werkervaring), uitgebreide kennis van en ervaring met motiverende gespreksvoering, dagbesteding, de Wmo, kennis van de sociale kaart t.a.v. dagbesteding, opstellen ondersteuningsplannen, minimaal drie jaar ervaring met de doelgroep, kennis van- en ervaring met methodisch begeleiden. Kennis van de Participatiewet en ervaring met regelgeving op het gebied van uitkeringen en re-integratie (gemeente en UWV) is een pré.

Daarnaast vragen we de volgende competenties: proactieve daadkracht, flexibiliteit, vindingrijkheid, uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, goed kunnen luisteren, confronteren en motiveren, persoonlijk leiderschap en goed kunnen samenwerken en netwerken.

We bieden
Een uitdagende en interessante functie, ingeschaald in schaal 7 (CAO Welzijn, max. € 3.277-). Uitruilmogelijkheden van arbeidsvoorwaarden vanuit je individueel keuzebudget (18% van je bruto jaarsalaris) en opbouw van een eigen loopbaanbudget (1% van je bruto salaris).  

Belangstelling
Heb je belangstelling en wil je meer weten over de functie neem dan contact op met Masha Wight, manager primair proces op telefoonnummer 06-234598. Ben je enthousiast over de functie en denk je aan het profiel en de eisen te voldoen? We ontvangen je brief en cv graag voor 27 februari 2019. Je bent ook van harte welkom op de open dag zaterdag 16 maart van 11.00u tot 14.00u, locatie De la Reyweg 530. Klik hier om te solliciteren.

 

Over werken