kernwaarde menselijkKernwaarde integerkernwaarde professionaliteit

Wij staan voor professionele, menselijke en integere zorg en begeleiding
Medewerkers zijn in onze organisatie de sleutel tot succes. Belangrijk kenmerk is dat ze zichzelf, met onze ondersteuning, blijven ontwikkelen op hun vakgebied. Daarnaast hechten we grote waarde aan medewerkers met een positieve en constructieve klantvriendelijke werkhouding. Medewerkers die resultaatgericht denken en werken, transparant zijn en proactief handelen. Op wie collega's en cliënten kunnen bouwen en vertrouwen.

Werken met kwetsbare mensen vraagt van medewerkers dat zij zich zeer bewust zijn van hun gedrag. Hun gedrag wordt immers als voorbeeldgedrag gezien. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij zich betrokken en zorgzaam tonen, maar een professionele afstand houden. Vanzelfsprekend letten zij op hun professionele zakelijke uitstraling en geldt geheimhoudingsplicht.

Herkent u zich in onze kernwaarden? Klik dan hier voor onze actuele vacatures.

Over werken

Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
sollicitatie@kesslerstichting.nl

Een onderdeel van de selectie is het verkrijgen van een VOG en de controle of toekomstige medewerkers niet zijn opgenomen in het waarschuwingsregister.