Zoekt u een beschermde woonvoorziening omdat u een psychische aandoening heeft en veilig wilt wonen?

Dan kunt u bij ons terecht. Onze locatie Viljoen heeft 25 kamers verdeeld over drie groepen. In elke groep worden afspraken gemaakt over de omgang met elkaar, eten, dagbesteding en schoonmaak. Elke kamer heeft een eigen douche en toilet, koelkast en TV. Bij onze locatie Tichelaar zijn 50 kamers. Omdat Tichelaar een voormalig klooster is, zijn de kamers verschillend van indeling en ligging. Voor mensen die graag midden in het centrum willen wonen en willen beschikken over veel 'buitenruimte' is Tichelaar geschikt. Tichelaar beschikt over een kloostertuin en algemene ruimtes om te eten, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

Forensisch wonen
Op beide locaties zijn enkele plekken voor forensisch wonen, onderdeel van forensische zorg

Ondersteuning
Tijdens uw verblijf wordt er een trajectplan gemaakt en krijgt u ondersteuning bij de uitvoering. Zo kunt u werken aan het oplossen van schulden, zoeken naar een passende huisvesting, specialistische hulp, een sociaal netwerk en dagbesteding. In de begeleiding gaan we uit van uw vaardigheden en mogelijkheden en ondersteunen we u waar nodig. Bijvoorbeeld het bieden van structuur, medicatie, huishouding, maken en nakomen van afspraken, aangaan en onderhouden van contacten. Doel is uw zelfstandigheid te vergroten of te behouden.

Een belangrijk onderdeel is hulp bij financiële zaken. We beginnen vaak met de schulden in kaart brengen en samen met u een oplossing te bedenken zodat u niet in beslag genomen wordt door zorgen over financiën. We werken hierin samen met onder meer stichting Findien. Zij bieden budgetbeheer. Op die manier houdt u controle over uw uitgaven. 

Hoe kom ik in aanmerking?
Stap 1.
Het kan zijn dat u nog een geldige AWBZ indicatie heeft. Houd dit bij de hand wanneer u contact opneemt met één van onze intakers. Heeft u geen indicatie? Neem contact op en houd uw contactgegevens bij de hand, o.a. uw BSN nummer. In het gesprek bepalen we of u wordt uitgenodigd voor een uitgebreider persoonlijk screeningsgesprek. Tijdens dit screeningsgesprek vragen wij u een toestemmingsformulier te ondertekenen t.b.v. opvragen van gegevens aan anderen, andere hulpverleners, behandelend arts. U krijgt van ons een advies.

Advies
Stap 2.
Wanneer het advies positief is kunt u bij de gemeente Den Haag een aanvraag indienen voor beschermd wonen. Wij kunnen u ondersteunen bij de aanvraag.

Officieel besluit
Stap 3.
U ontvangt binnen twee weken een schriftelijk officieel besluit, van de gemeente Den Haag. Hierin staat bij welke organisatie u beschermd gaat wonen. Dat kan de Kessler Stichting of een andere zijn. Deze organisatie neemt zo snel mogelijk contact met u op om de plaatsing te bespreken. Als er (nog) geen plek is, dan komt u op de wachtlijst. We bekijken dan of er alvast een vorm van begeleiding gegeven kan worden.

U heeft of wilt een Persoonsgebonden Budget (PGB), kunt u dan ook beschermd wonen?
Ja, u kunt beschermd wonen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Geef dit aan bij de telefonische melding. We bespreken of dit voor u kan. 

Contact BW

Download hier het aanmeldingsformulier

Intake & advies
070 - 8 500 588
intake@kesslerstichting.nl

Tichelaar
Toussaintkade 43
2513 CL Den Haag
070 - 8 500 500


tichelaar folder

Viljoen

Viljoenstraat 123
2572 PA Den Haag
070 - 8 500 500

viljoen folder