Zoekt u een beschermde woonvoorziening omdat u een psychische aandoening heeft en veilig wilt wonen?

Voor beschermd wonen kunt u bij ons op de locatie Viljoen of Tichelaar terecht.

Viljoen

Locatie Viljoen is een woonvoorziening voor cliënten met een Beschermd Wonen indicatie. De clienten die hier verblijven hebben aanvullende hulp nodig op het gebied van verzorging, toezicht en stimulatie. Bijvoorbeeld hulp bij het aankleden, wassen, eten, innemen van medicatie en wondverzorging. Deze locatie is geschikt voor mensen die behoefte hebben aan een veilige omgeving met langdurige zorg en begeleiding. Op de afdeling zijn hulpmiddelen beschikbaar zoals een douchestoel. Alle medewerkers zijn geschoold in het verlenen van basiszorg, onder andere op het gebied van hygiëne, materiaalzorg en ergonomie. Aan het team zijn VIG geschoolde medewerkers toegevoegd die de kwaliteit van de uitvoering van de basiszorg bewaken en die de inhoudelijke zorgverlening aansturen. We bieden 24-uurs begeleiding en zorg.

Viljoen heeft 26 kamers verdeeld over drie groepen. In elke groep worden afspraken gemaakt over de omgang met elkaar, eten, dagbesteding en schoonmaak. Elke kamer heeft een eigen douche en toilet, koelkast en TV.

Tichelaar

Locatie Tichelaar is eveneens een woonvoorziening voor cliënten met een Beschermd Wonen indicatie. Op deze locatie zijn 49 kamers. Omdat Tichelaar een voormalig klooster is, zijn de kamers verschillend van indeling en ligging. Voor mensen die graag midden in het centrum willen wonen en willen beschikken over veel 'buitenruimte' is Tichelaar geschikt. Tichelaar beschikt over een kloostertuin en algemene ruimtes om te eten, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

Forensisch wonen
Op de locatie Tichelaar zijn enkele plekken voor forensisch wonen, onderdeel van forensische zorg

Ondersteuning
Tijdens uw verblijf wordt er een trajectplan gemaakt en krijgt u ondersteuning bij de uitvoering. Zo kunt u werken aan het oplossen van schulden, zoeken naar een passende huisvesting, specialistische hulp, een sociaal netwerk en dagbesteding. In de begeleiding gaan we uit van uw vaardigheden en mogelijkheden en ondersteunen we u waar nodig. Bijvoorbeeld het bieden van structuur, medicatie, huishouding, maken en nakomen van afspraken, aangaan en onderhouden van contacten. Doel is uw zelfstandigheid te vergroten of te behouden.

Een belangrijk onderdeel is hulp bij financiële zaken. We beginnen vaak met de schulden in kaart brengen en samen met u een oplossing te bedenken zodat u niet in beslag genomen wordt door zorgen over financiën.

Hoe komt u in aanmerking?
U heeft een indicatie van de gemeente nodig. Bij de gemeente Den Haag kunt u een aanvraag indienen voor beschermd wonen. Wij kunnen u ondersteunen bij de aanvraag. Binnen enkele weken ontvangt u een schriftelijk officieel besluit, van de gemeente Den Haag. Hierin staat bij welke organisatie u beschermd gaat wonen. Dat kan de Kessler Stichting of een andere zijn. Deze organisatie neemt zo snel mogelijk contact met u op om de plaatsing te bespreken. Als er (nog) geen plek is, dan komt u op de wachtlijst. We bekijken dan of er alvast een vorm van begeleiding gegeven kan worden. Clienten die al beschermd wonen bij de Kessler Stichting en een zorgbehoefte hebben, kunnen worden overgeplaatst naar Viljoen. Onze intakers helpen u graag verder.

U heeft of wilt een Persoonsgebonden Budget (PGB), kunt u dan ook beschermd wonen?
Ja, u kunt beschermd wonen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Geef dit aan bij de telefonische melding. We bespreken of dit voor u kan. 

Contact BW

Intake & advies

070 - 8 500 588
intake@kesslerstichting.nl

Tichelaar
Toussaintkade 43
2513 CL Den Haag
070 - 8 500 500


tichelaar folder

Viljoen

Viljoenstraat 123
2572 PC Den Haag
070 - 8 500 500

viljoen folder