button fusiepagina

Rapport 'De keten is zoek' aangeboden

Vandaag is het rapport ‘De keten is zoek’ van Coline van Everdingen aangeboden aan wethouder Karsten Klein. Het rapport is op initiatief van het Leger des Heils Den Haag en de Kessler Stichting uitgevoerd. De toename van de vraag naar opvang en de zwaarte van de problematiek van cliënten in de nachtopvang waren hier de aanleiding voor.
Voor dit onderzoek zijn 103 gebruikers (clienten) van een van de drie nachtopvanglocaties waar mensen worden opgevangen in Den Haag geïnterviewd . Mede op basis van deze interviews is een beeld ontstaan van wie zij zijn, met welke problemen ze worstelen en wat hun zorgbehoeftes zijn. Het rapport geeft een gedetailleerd beeld van de doelgroep. De cliënten hebben meerdere problemen op verschillende gebieden zoals van schulden, lichamelijke en psychische aandoeningen, verslavingen en het ontbreken van woonruimte, werk en mensen die ze steunen. De uitkomst sluit aan op het rapport van  de Haagse Rekenkamer. In ‘De keten is zoek’  is uitgebreid met de cliënten gesproken en heeft de arts/onderzoeker zich een beeld kunnen vormen van de problemen en zorgbehoefte van clienten.
 
De wethouder is blij met het rapport en realiseert zicht dat er geen enkelvoudige oplossing is voor dit complexe probleem. Hij zal zich hard maken voor een integraal plan in Den Haag en de signalen meenemen naar de staatsecretaris. Ook in de andere grote steden is een zelfde beeld te zien. Hier is het rapport te downloaden.
Wij gebruiken cookies

De Kessler Stichting gebruikt cookies op deze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.